Nedsat pris! kompres til øjet Forstør

kompres til øjet

Øjet er et af de vigtigste organer vi har og derfor kan enhver skade på øjenene medføre alt fra simpel irritation, rifter til kroniske og meget alvorlige skader. Vær beredt med denne smarte eye pad som passer til ethvert øje. Måske mangler du netop denne kompres i din førstehjælpskit på jobbet eller i privaten. 2 x pads i str. 5 cm x 7.5 cm. Kan købes enkelt stk. eller i større mængder.
Info

Flere detaljer

Pris inklusiv momskr. 4

Pris eksklusiv moms kr. 4

-50%

Førpriskr. 9

Ingen belønningspoint for denne vare.


Øjet er et af de vigtigste organer vi har og derfor kan enhver skade på øjenene medføre alt fra simpel irritation, rifter til kroniske og meget alvorlige skader.

Mange mennesker arbejder i dag i miljøer med meget støv, smuds eller ætsende kemikalier som kan give alvorlige ætsninger i øjene. Vær beredt altid med denne smarte eye pad som passer til ethvert øje.

Måske mangler du netop denne kompres i din førstehjælpskit på jobbet eller i privaten. 2 øje pads i str. 5 cm x 7.5
cm. Kan købes enkelt stk. eller i større mængder.

Hvad sker der når øjet påvirkes af ætsende stoffer?
Alle syrer, baser og andre organiske opløsningsmidler har en lokalirriterende virkning som kan ødelægge vores væv og organer som fx øjnene. I langt de fleste tilfælde ved ætseskader i øjnene vil der i umiddelbar forlængelse af skadens opståen forekomme irritation, svie og smerte i selve øjet samt omkring dette.

Meget ofte vil øjet desuden blive rødt og begynde at løbe i vand ligesom der kan opstå stor lysfølsomhed. Selve graden af øjenskaden vil ofte variere afhængig af det hvilket ætsende stof der er tale om, samt mængden af dette stof. Ved ætsning af øjnene kan dette medføre dannelse af sår på såvel hornhinde som øjets slimhinde. Desuden kan tårekanalerne lide alvorlig skade.

Selve skadens sværhedsgrad afhænger som nævnt dels af typen af det ætsende stof samt den mængde som øjet rammes af, og ikke mindst, hvor hurtigt førstehjælpen påbegyndes. Førstehjælp ved øjenskader Uanset om skaden er forårsaget af støv, smuds og snavs eller mere alvorligt, ætsende stoffer som syre eller base er det vigtigt at førstehjælpen iværksættes så hurtigt som muligt. Specielt ved ætseskader skal der handles øjeblikkeligt så risikoen for alvorlig kronisk skade reduceres.

I ethvert miljø hvor der arbejdes med ætsende væsker eller -stoffer samt andre typer af kilder som kan forurene øjnene bør der være adgang til vand i rigelige mængder så førstehjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt. Det bedste til at skylle et forurenet øje er en speciel øjenskyllevæske, som er en steril 0,9 % saltopløsning (NatriumClorid) da denne minimerer risikoen for at øjet inficeres yderligere.

Desuden kan steril øjenskyllevæske transporteres med rundt på arbejdspladsen, fx på byggepladsen, i varevognen, på rengøringsvognene osv. så denne altid er inden for rækkevidde. Du kan få din øjenskyllevæske billigst hos Sundhedspartnerdk. Under skylningen er det vigtigt at eventuelle kontaktlinser så vidt det overhovedet er muligt tages ud så øjenskyllevæsken kan skylle hele øjet. På samme måde er det vigtigt at øjet holdes ”tvangs” åbent under selve skylningen.
Dette gøres nemmest med tommel og pegefinger – enten af den tilskadekomne selv eller en hjælper. Som førstehjælper skelner man ikke mellem syre og base når der skal ydes førstehjælp ved ætseskader af øjnene. Men base udløser generelt en markant værre skade som nemmere bliver mere omfangsrig med bl.a. dybere skade på organisk væv.

Skylletiden skal derfor ALTID fortsættes i 10-20 minutter ved syre og endnu længere ved skader udløst af basiske stoffer/væsker. Det er derfor vitalt at det ætsende stof fortyndes så meget som muligt eller bortskylles helt. Er det kun det ene øje der er ramt af den ætsende væske er det vigtigt at det andet øje holdes lukket mens der skylles. I dette tilfælde skylles fra næseryggen/roden og ud mod siden af ansigtet så det raske øje ikke skylles med syre/baseholdigt vand. Fortsæt altid skylningen til behandlingen overtages af læge/ambulance/skadestue.